TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení linky na protektorování pneumatik pro nákladní automobily - Ukrajina

Popis reference

 • Země: Ukrajina
 • Název akce: Řízení linky na protektorování pneumatik pro nákladní automobily - Ukrajina
 • Rok realizace: 2015
 • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
 • Programové vybavení: Mosaic
 • Realizace: „SAKS“ Lvov

Ukrajinská společnost „SAKS“ Lvov instalovala v roce 2015 systém Tecomat Foxtrot pro řízení linky na protektorování pneumatik pro nákladní automobily. Byl zde použit základní modul Tecomat Foxtrot СP-1004 společně s rozšiřovací modulem IT-1604. Na technologii je řízen a monitorován proces vulkanizace nových protektorů na pneumatiky nákladních automobilů. Výměna řídicího systému byla provedena po kolapsu původního řízení od společnosti Marangoni. 

Popis činnosti automatického řízení:

 • zvýšení tlaku vzduchu ve vulkanizační komoře na nastavenou hodnotu a udržení vakua v „polštářích“, které jsou obaleny novými běhouny
 • při dodržení stanoveného tlaku ve vulkanizační komoře – přepnutí funkce tlaku v zásobnících ze záporného do kladného stavu a automatické udržení nastaveného rozdílu tlaku mezi komorou a zásobníky 
 • sledování bezpečného a bezporuchového provozu motorů, elektrokotlů, ventilů a prvků zabezpečujících ochranu 
 • informace pro obsluhu o všech tlacích a teplotách na celém zařízení
 • informování obsluhy o možnosti přerušení funkce řízení a oznámení důvodů vzniklých havarijních stavů
 • neustálé ukládání všech naměřených hodnot vzniklých v průběhu každého protektorování
 • možnost přerušení procesu vulkanizace a provedení korektur celého procesu
 • možnost prohlížení principiálních schémat technologie na webových stránkách. V těchto schématech je možno provádět analýzu stavů v technologii, zapínat a vypínat jednotlivé prvky - provádět diagnostiku a odstraňování závad
 • možnost přechodu na testovací stránku technologie (po zadání hesla) z důvodu kontroly správné funkčnosti řízení v automatické a ručním režimu chodu vulkanizační komory
 • z důvodů snížení ekonomické náročnosti na materiál a na výrobní čas nového protektoru je instalována možnost vzdálené kontroly procesů operátory, aplikátorem a servisní službou

Služby a použité technologie