TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení procesu čištění plynu ve společnosti TisaGaz - Ruské Komárovce, Ukrajina

Popis reference

Společnost ČP Profikom dodala závodu TisaGaz kompletní technologii pro zpracování a očistu plynu, která je řízena našim řídicím systémem Tecomat Foxtrot. Práce na této zakázce zahrnovaly projekční část, přípravu řízení technologie, aplikaci řízení do procesu čištění plynu, nasazení řídících prvků, odladění technologie a předání řízení uživateli.

Technologie řídí čištění plynu CH(SČ – systém čištění) po té, co je plyn zbaven všech nežádoucích příměsí. Kvalita plynu je vyhodnocována na základě použitých analyzátorů plynů od společnosti COOPER Crouse-Hinds E1H21. Právě z těchto analyzátorů vyčítá řídicí systém Tecomat Foxtrot s modulem CP-1005 základní údaje pro následné řízení očisty plynu.

Technologie byla realizována na vrtu plynu v oblasti Ruské Komárovce na Zakarpatské Ukrajině v roce 2016.

Řízené a monitorované procesy:

  1. Tlak a množství plynu na vstupu do SČ
  2. Tlak a množství plynu na vstupu do zásobníků (2 kusy) pro čištění plynu
  3. Tlak a množství plynu na výstupu ze SČ
  4. Polohy ventilů zajišťujících řízení přečerpávání plynu mezi zásobníky

Použité moduly:

  • základní modul Tecomat Foxtrot CP-1005
  • rozšiřovací moduly IR-1501 a IT-1604

Služby a použité technologie