TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení sněhových děl – Ždenijevo, Ukrajina

Popis reference

 • Země: Ukrajina
 • Název akce: Řízení sněhových děl – Ždenijevo, Ukrajina 
 • Rok realizace: 2015
 • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
 • Programové vybavení: Mosaic
 • Realizace: „SAKS“ Lvov

Na Zakarpatské Ukrajině proběhla v roce 2015 instalace řídicího systému Tecomat Foxtrot pro řízení sněhových děl. Realizaci provedla ukrajinská společnost „SAKS“ Lvov.

Na technologii sněhového děla je řízena a monitorována příprava vody a její doprava až na svahy, kde jsou umístěna děla. Areál se nachází v lyžařském a lázeňském středisku Ždenijevo.

Popis činnosti automatického řízení:

 • sledování bezpečného a bezporuchového provozu plynových kotlů, čerpadel a ventilátorů VTZ a klimatizace. Monitorován je i provoz elektro kotlů, ventilů a zabezpečovacích prvků ochrany
 • zajištění a udržení vysokých tlaků a objemů dodávané vody ve stanovených rozsazích, odstranění tlakových rázů a vibrací v potrubí po celou dobu provozu
 • možnost vzdáleného vypnutí/zapnutí okruhů, stanovení časových a teplotních režimů práce jednotlivých okruhů anebo jako celku 
 • kontrola a neustálý přehled o práci čerpadel, ventilů a ochranných a zabezpečovacích prvků
 • možnost vzdáleného vypnutí/zapnutí okruhů, stanovení časových a tlakových režimů práce v automatickém provozu
 • informování obsluhy o možnosti přerušení funkce řízení a oznámení důvodů vzniklých havarijních stavů
 • průběžné ukládání všech naměřených hodnot do týdenních souborů po celý kalendářní rok
 • možnost vzdáleného vypnutí/zapnutí okruhů 
 • možnost prohlížení principiálních schémat technologie na webových stránkách. V těchto schématech je možno provádět analýzu stavů v technologii, zapínat a vypínat jednotlivé prvky, provádět diagnostiku a odstraňování závad
 • možnost přechodu na testovací stránku technologie (po zadání hesla) z důvodu kontroly správné funkčnosti řízení v automatické a ručním režimu
 • z důvodů snížení ekonomické náročnosti na provoz a materiál, na výrobní čas dodávky vody je instalována možnost vzdálené kontroly procesů operátory, aplikátorem a servisní službou

Služby a použité technologie