TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení technologií drcení železného odpadu - Budapešť, Maďarsko

Popis reference

 • Země: Maďarsko
 • Název akce: Řízení technologií drcení železného odpadu -  Budapešť, Maďarsko
 • Realizace: Szinusz Épületautomatika Kft. 
 • Rok realizace: 2014
 • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
 • Programové vybavení: Mosaic

Společnost MÜ-GO Ltd. Je jedním z největších zpracovatelů kovového odpadu v Maďarsku. Hlavní činností firmy je sběr a skladování železného dopadu a jeho recyklace. Hlavní závod firmy se nachází v Budapešti na ploše 32 tisíc m2 a zpracuje ročně 100 tisíc tun železného odpadu.

Hydraulický drtič kovového odpadu používá k drcení roztřízeného kovového odpadu příslušných rozměrů. Je zde použit hydraulický drtič značky HENSCHEL o tlaku 850 tun. Drtič si vyžadoval modernizaci řízení, protože docházelo ke každodenním výpadkům provozu, což způsobovalo nízkou produktivitu a náročnost servisních zásahů.

Modernizaci řízení provedla společnost Szinusz Épületautomatika Kft., náš maďarský distributor. Původní senzory a aktory byly zachovány, nahrazena byla pouze centrální jednotka. K tomuto účelu řízení procesu drcení a monitoringu byla použita centrální jednotka Foxtrot CP-1004 a expanzní moduly na rychlé sběrnici TCL2. 

Původní mechanické ovládací rozhraní bylo také nahrazeno. Nyní lze sledovat jednotlivé pracovní úkony a stavy stroje na všech zařízeních s webovým prohlížečem, v tomto případě zejména na tabletu obsluhy. Tento způsob vzdáleného ovládání snižuje časy přerušení. 

Seznam instalovaných funkcí a služeb:

 • ovládání v reálném čase, monitoring vstupních a výstupních dat
 • manuální a automatické režimy
 • servisní funkce
 • monitoring výšky a teploty hydraulického oleje
 • počítání pracovních hodin
 • plná procesní kontrola

Použité moduly systému Tecomat Foxtrot:

 • 1 x CP1004
 • 2 x IB-1301
 • 1 x IR-1501
 • 2 x OS-1401

Služby a použité technologie