TECO - Automatizace - Detail

 

Rozšíření černomořského terminálu o překládku plynu

Popis reference

  • Země: Gruzie - Kulevi, Černé moře
  • Název akce: Rozšíření řídicího systému překladiště ropných produktů Black Sea Terminal o rozvaděč překládky plynu
  • Realizace: Polyexport Tbilisi, Teco a.s.,
  • Rok realizace: 2012
  • Řídicí systém: 1x Tecomat TC700
  • Programové vybavení: Mosaic, Reliance

Azerbajdžánská státní firma SOCAR se rozhodla rozšířit transportní možnosti svého Black Sea Terminálu v Gruzii o přepravu plynů propanu a butanu. Z hlediska řídicího systému to znamená doplnění tří polí rozvaděče se systémem Tecomat TC700 do stávající sítě 17 rozvaděčů rozprostřených po celém území překladiště.
Rozvaděč projektovala gruzínská firma Polyexport.

V druhé polovině listopadu 2012 proběhlo v ČR na půdě Teco úspěšné převzetí rozvaděče formou FAT testu (Factory Acceptance Test), ze kterého přinášíme několik snímků.

Služby a použité technologie