TECO - Automatizace - Detail

 

Speciální testovací zařízení pro firmu Kuličkové šrouby Kuřim - Česká republika

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Speciální testovací zařízení pro firmu Kuličkové šrouby Kuřim - Česká republika
  • Realizace: Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Fakulty strojní ČVUT v Praze 
  • Rok realizace: 2013
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic

Speciální testovací zařízení pro společnost Kuličkové šrouby Kuřim vyvinulo, vyrobilo a uvedlo do provozu Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (Research Center of Manufacturing Technology – RCMT), které je organizační složkou Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze. Centrum nabízí firmám zakázkový vývoj a dodávky zařízení na klíč. 

Testovací stanice využívá jako základní řídící jednotku Tecomat řady Foxtrot CP-1016, který je osazen komunikačním submodulem MR-0114, pro komunikaci s měničem Controltechniques - řízení pohybové osy probíhá zcela nezávisle. PLC Foxtrot do měniče zadává přes Modbus požadované pohybové parametry a vyčítá jednotlivé průběžné stavy.

Další funkce Foxtrotu jsou čtení informací z měniče a z instalovaných čidel (potřebné informace pro testy životnosti – tlak/síla, teploty, vibrace), hlídaní chybových a limitních stavů. Pokud běží test bez problému (týdny až měsíc/e), Foxtrot „jen“ loguje data životnostní zkoušky na SD kartu. V případě chyby nebo dosažení limitu dojde k přerušení testu a odesláni e-mailu obsluze stanice. Naměřená data lze z Foxtrotu stahovat a dále využívat přes síťové rozhraní.

Programování bylo kompletně realizováno s využitím programovacího prostředí Mosaic v jazyce ST. Testovací zařízení je v provozu od srpna 2013.

Uživatelské rozhraní je řešeno přes Webserver Foxtrotu, programováno je přes Webmaker v Mosaic. Lokálně je činnost zobrazována přímo u stanice na dotykovém panelu ID-28 -v rozvaděči. 

Pro případné servisní zásahy je PLC zaregistrováno na službu TecoRoute a umožňuje vzdálený přístup k celé technologii.

Podrobnější informace naleznete v měsíčníku MM Průmyslové spektrum zde.

Služby a použité technologie