TECO - Automatizace - Detail

 

Svářecí automat na gumové profily

Popis reference

  • Země: Slovenská republika
  • Název akce: Svářečka na gumové profily
  • Realizace: Slovteco
  • Rok realizace: 2014
  • Řídicí systém: Tecomat TC700

Zvárací lis na gumové profily

Tento lis je určený na tepelné vulkanické zváranie gumových profilov rôznych tvarov. Celá sústava strojov pozostáva zo šiestich rovnakých nezávisle na sebe fungujúcich strojoch. Zvárací stroj zo štyroch zváracích čeľusti vyhrievaných na predpísanú teplotu. Teploty jednotlivých čeľusti ohrievame výhrevňou špirálou na požadované teploty. Pohybom čeľusti vo vertikálnom smere uchopíme zváraný profil a pritlačením k sebe ho zvárame. Po ukončení nastaveného času zvárania, čeľuste sa roztvoria a blikajúce zelené svetlo oznámi obsluhe ukončenie pracovného cyklu. Riadiaci systém pozostávajúci z centrálnej jednotky CP-7004 a plne osadeného  15“ rámu modulmi vstupov a výstupov, zabezpečuje vyhrievanie a reguláciu teploty jednotlivých čeľusti. Pohyb čeľusti pomocou pneumatických valcov .

Polohy piestov valcov sú spätné snímané a ich poloha vyhodnocovaná. V prípade nezhody s požadovanou polohou je hlásená chyba, výstražným červeným svetlom, stroj je vrátený do základnej polohy a na displeji ID08 je zobrazený text chyby.

Služby a použité technologie