TECO - Automatizace - Detail

 

Tecomaty v monografii Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách

Popis reference

Vydavatelství Key publishing vydalo ve spolupráci s VŠCHT v Praze monografii Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách od kolektivu autorů pod vedením doc. Ing. Karla Kadlece, CSc. Systémům Tecomat je věnována jedna z kapitol v části praktických ukázek a možností dnešní automatizační techniky v potravinářství. Je to další důkaz pevné pozice a univerzality systémů Tecomat v oblasti potravinářského a chemického průmyslu.

Kniha poskytuje čtenáři základní orientaci v oboru automatického řízení a technologického měření. Vychází se ze zásady, že řídit je možno pouze ty veličiny, které lze spolehlivě a s dostatečnou přesností měřit. Současná praxe vyžaduje, aby technolog ve výrobě ovládal nejnutnější základy oboru automatického řízení, protože automatizační porstředky jsou dnes nedílnou součástí provozních technologických zařízení i laboratorních aparatur a stále ve větší míře se v praxi uplatňuje i řízení procesu počítačem.

Kniha bude v prodeji od prosince 2015 na e-shopu www.keypublishing.cz a za zvýhodněnou cenu i v Národní technické knihovně v Praze 6 za 760 Kč včetně DPH.

Služby a použité technologie