TECO - Automatizace - Detail

 

Těžní stroj na dole Staříč III/6B Chlebovice

Popis reference

  • Země: Česká republika, Ostravsko
  • Název akce: Těžní stroj Staříč III /6B Chlebovice
  • Rok realizace: 2012
  • Řídicí systém: Tecomat TC700 , CP-7004
  • Programové vybavení: Mosaic
  • Realizace: INCO engineering, s.r.o.

Jedná se o stroj dvoububnový s možností  rozpojení bubnů. Na jeden buben se lano navíjí z horní strany, na druhý se lano navíjí ze spodní strany. Proto se jedna nádoba pohybuje jedním směrem a druhá směrem opačným. Po rozpojení bubnů je možné měnit vzdálenost nádob, neboli od kterého patra v jámě ke kterému patru budou nádoby jezdit.

Řídící systémy Tecomat TC700 řídí celý těžní stroj. Také ovládají brzdový systém - brzdu provozní a brzdu havarijní.

Dále samostatný řídící systém zajišťuje vlastní provozní řízení splňující báňské předpisy a zajišťuje všechny úkony potřebné pro vlastní provoz zařízení. Jedná se o dodržování teplotních stavů, tlakových stavů potřebných médií, rychlostních stavů a bezpečnostních požadavků.

Výkon těžního motoru je 3500 kW. Proud motoru je 4200 A při napětí 900 V. Nádoba uveze cca 10 t zátěže. Stroj jezdí do hloubky  900m. Pohon je stejnosměrný tyristorový 12-ti pulzní v sériovém spojení. Reverzace se uskutečňuje v kotevním obvodu těžního motoru.

Služby a použité technologie