TECO - Automatizace - Detail

 

Řízení přípravy teplé vody - Restaurace Imregi Brothers - Cegléd, Maďarsko

Popis reference

  • Země: Maďarsko
  • Název akce: Řízení přípravy teplé vody - Restaurace Imregi Brothers - Cegléd, Maďarsko
  • Realizace: Home Intelligent Systems
  • Rok realizace: 2014
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot
  • Programové vybavení: Mosaic

Tato reference ukazuje, že ne vždy se náš řídicí systém nasazuje v rozsáhlých a komplexních technologiích, ale své opodstatnění a přínos má i v aplikacích menších. Jednu z takových aplikací nasadil v roce 2014 náš maďarský partner, společnost Home Intelligent Systems, která nasadila náš řídicí systém Tecomat Foxtrot v restauraci Imregi Brothers k zajištění levnější přípravy teplé vody.

Jsou zde tři nádrže na teplou vodu o objemu 120 až 150l s elektrickým ohřevem uvnitř, ale současně je do systému připojena i nádrž s vodou ohřívanou solárními kolektory na střeše restaurace. Systém Tecomat Foxtrot řídí všechny solární kolektory a také automatické zapínání elektrického ohřevu v případě, že není dostatek teplé vody v nádrži ohřívané solárními kolektory.

Ovládací obrazovky byly vytvořeny v programovacím prostředí Mosaic pomocí nástroje WebMaker s cílem dát uživateli jednoduchý přehled o stavu systému.

Služby a použité technologie