TECO - Automatizace - CFox - Sběrnicová instalace CIB

 

CFox - Sběrnicová instalace CIB

CFox® je ochranná značka pro celou řadu rozšiřujících modulů připojovaných k základnímu modulu Foxtrotu přes dvouvodičovou instalační sběrnici CIB – Common Installation Bus®. Dva vodiče distribuují jak napájení připojených senzorů a aktorů, tak i obousměrnou komunikaci. Sběrnice je deterministická, typu Master-Slave. Při plném osazení všech 32 adres na jednu větev je odezva všech modulů do 150 ms. Sběrnice může mít libovolnou topologii – hvězda, strom, linie - kromě kruhu. V této řadě jsou k dispozici moduly pro instalaci na DIN lištu do rozvaděčů a rozvodnic, dále nástěnné interiérové ovladače a senzory v designech nejvýznamnějších výrobců, vestavné moduly do instalačních krabic a nakonec i venkovní moduly s krytím IP65