TECO - Automatizace - Katalog produktů

 

Katalog produktů

PLC Tecomat Foxtrot

Tecomat Foxtrot

Tecomat Foxtrot

Tecomat Foxtrot - osvědčený kompaktní modulární řídicí a regulační systém pro malé a střední aplikace s montáží do rozvaděčů a rozvodnic na DIN lištu. Díky výkonné procesorové jednotce s bohatými komunikačními schopnostmi, promyšlenému systému vstupně/ výstupních periferií či originálnímu propojení se světem inteligentních elektroinstalací může být Tecomat Foxtrot právem označován za řídicí systém "nové generace".

 

Hlavní přednosti systému Tecomat Foxtrot

 

Vyšší výkon

Jádro systému Tecomat Foxtrot tvoří výkonná procesorová jednotka s 32 bitovým RISC procesorem a rychlostí až 0,2 ms/1k instrukcí.

 

Promyšlená modularita

Základní modul má vlastnosti kompaktního systému - vedle komunikačních rozhraní obsahuje vstupy, výstupy a displej stlačítky. Periferní moduly mohou být připojeny k základnímu modulu systémovou sběrnicí (TCL2) až na vzdálenost 1.700m.

 

Větší paměť

Tecomat Foxtrot obsahuje slot pro vyjímatelnou paměťovou flash kartu (SDHC, SD, MMC) pro ukládání webových stránek vytvořených nástrojem Web Maker, který je součástí programovacího prostředí Mosaic. Data jsou ukládána do struktury souborů (File system).

 

Svět inteligentních elektroinstalací CFox, RFox

Propojením Tecomatu Foxtrot s inteligentními elektroinstalačními prvky CFox, RFox vzniká moderní systém distribuovaného řízení. Bezdrátové moduly RFox, CFox je možné rozdělit na tzv. senzory (vypínače, tlačítka, čidla, ...), aktory (relé, stmívače, ...) kombinované sensory/aktory a speciální prvky (např. ovládací terminály).

 

Propracované komunikace

Vedle rychlého 100Mb Ethernetu a dvou komunikačních kanálů disponuje Tecomat Foxtrot zcela unikátní sběrnicí CIB (Common Installation Bus). Díky ní je možné k řídicímu syystému připojit libovolně distribuované inteligentní elektroinstalační prvky CFox.

 

Programování v prostředí Mosaic

Tvorba a ladění programů pro systémy Tecomat. Respektuje normu IEC61131-3. 4 druhy jazyků. Nástroje pro snadnou a intuitivní tvorbu programů: nastaveni parametrů regulačniho obvodu, on-line programovani, archivace projektu v paměti systému nebo Web Maker pro tvorbu systémového webového rozhraní.

 

Mechanické provedení

Modulové provedení rozměrově kompatibilní se standardizovanými elektroinstalačními výrobky nabízí úspory i komfort při montáži systému.

 

Bezdrátový systém RFox

Tecomat Foxtrot se stává více univerzální díky plně duplexnímu bezdrátovému systému RFox, který umožňuje bezdrátové připojení prvků inteligentní elektroinstalace.

 

Aplikační možnosti systému Foxtrot

 

Integrace řízení vytápění, vzduchotechniky a klimatizace (HVAC), Měření a řízení spotřeby všech typů energií (Energy management), Integrace bezpečnostních prvků budovy (EZS/EPS), Integrace přístupových systémů - dveře, brány, průchody (Access control), Dokonalá koordinace procesů budovy, Optimalizace řízení zabezpečující vyšší úspory spotřeby médií

 

Komfortní oživování a servis aplikace prostřednictvím programování za chodu (On-line programming), Webové rozhraní pro parametrizaci i servisní účely, Vyjímatelná flash paměťová karta pro uchování archivních dat, receptur a stránek webového rozhraní, Vzdálený přístup, Zálohování napájení přídavnými akumulátory, Zálohování paměti systému, Standardní měřicí rozsahy vstupů včetně termočlánků, Decentralizace I/O až na vzdálenost 1.700m pomocí optického propojení

 

Vysoký výpočetní výkon, Řada protokolů průmyslových sběrnic (Profibus DP, CAN, Modbus), Rychlé vstupy pro připojení více inkrementálních snímačů polohy, Měření periody a fázového posuvu pro přifázování generátoru

 

Foxtrot a jeho struktura