TECO - Automatizace - Katalog produktů

 

Katalog produktů

PLC Tecomat TC700

Teco TC700

Tecomat TC700 to je modulární řídicí systém od firmy Teco a.s. Důslednou integrací mezinárodní normy IEC/EN 61131, všech osvědčených vlastností dosavadních PLC Tecomat a nových vlastností vznikl produkt, který je určen pro širokou škálu středních a velkých aplikací v mnoha odvětvích průmyslové automatizace, dopravě či technice zařízení budov. Tecomat TC700 patří k systémům se zvýšenou provozní spolehlivostí.

 

Hlavní přednosti systému Tecomat TC700

 

Vyšší výkon

Jádro systému Tecomat TC700 tvoří výkonná procesorová jednotka s 32 bitovým RISC procesorem a rychlostí až 0,2 ms/1k instrukcí.

 

Promyšlená modularita

Decentralizované periferie mohou pracovat až do vzdálenosti 1.700m díky optickému propojení rámů. Uživatel může využít populární funkci HOTSWAP (výměnu periferních modulů za provozu systému).

 

Větší paměť

Tecomat TC700 obsahuje slot pro vyjímatelnou paměťovou flash kartu (SDHC, SD, MMC), pro ukládání webových stránek vytvořených nástrojem Web Maker, který je součástí programovacího prostředí Mosaic. Data jsou ukládána do struktury souborů (File system).

 

Redundantní funkce

Zdvojení těch prvků, jejichž i málo pravděpodobná porucha může způsobit kritický stav, je způsob, jak docílit vyšší spolehlivosti řešení s řídicím systémem. Tecomat TC700 jako jeden z mála systémů na trhu nabízí redundanci v několika stupních.

 

Propracované komunikace

Ve standardní sestavě systému je možné využít dva nezávislé Ethernetové porty a až 10 sériovych kanálů. K dispozici jsou také komunikační moduly s FSK modemy určené pro vysoce spolehlivé dálkové přenosy využitelné např. v dopravni telematice.

 

Programování v prostředí Mosaic

Tvorba a ladění programů pro systémy Tecomat. Respektuje normu IEC61131-3. 4 druhy jazyků. Nástroje pro snadnou a intuitivní tvorbu programů: nastaveni parametrů regulačniho obvodu, on-line programovani, archivace projektu v paměti systému nebo Web Maker pro tvorbu systémového webového rozhraní.

 

Řízení až 6 os

Polohovací moduly slouží pro řízení polohy strojních zařízení pomocí servopohonů (Motion Control). Jsou určeny pro řízení 1 až 6 os v různých režimech vzájemné vazby pohybů.

 

Aplikační možnosti systému TC700

 

Integrace řízení vytápění, vzduchotechniky a klimatizace (HVAC), Měření a řízení spotřeby všech typů energií (Energy management), Integrace bezpečnostních prvků budovy (EZS/EPS), Integrace přístupových systémů - dveře, brány, průchody (Access control), Dokonalá koordinace procesů budovy, Optimalizace řízení zabezpečující vyšší úspory spotřeby médií

 

Komfortní oživování a servis aplikace prostřednictvím HOT SWAP funkce I/O modulů či programování za chodu (On-line programming), Webové rozhraní pro parametrizaci i servisní účely, Vyjímatelná flash paměťová karta pro uchování archivních dat, receptur a stránek webového rozhraní, Vzdálený přístup, Funkce UPS napájecích zdrojů s možností připojení přídavných akumulátorů, Zálohování paměti systému, Zvýšená ochrana externích I/O modulů, Standardní měřicí rozsahy vstupů včetně termočlánků, Analogová měření s využitím protokolu HART, Vyšší provozní spolehlivost díky redundantním funkcím CPU, zdrojů či komunikací, Decentralizace I/O až na vzdálenost 1700m pomocí optického propojení

 

Vysoký výpočetní výkon, Řada protokolů průmyslových sběrnic (Profibus DP, CAN, Modbus), Rychlé vstupy pro připojení více inkrementálních snímačů polohy, Měření periody a fázového posuvu pro přifázování generátoru, Řízení až šesti nezávislých os v různých režimech vzájemné vazby pohybů (Motion Control)

 

Mechanické provedení umožňující provoz v prostředí rázů a vibrací, Zvýšená tepelná odolnost do extrémních podmínek, Vyšší provozní spolehlivost díky redundantním funkcím CPU, zdrojů či komunikací, Speciální FSK modemy pro bezpečný dákový přenos informací (Telematika), Měření a řízení spotřeby všech typů energií (Energy Management, rozvodny), Integrace bezpečnostních prvků dopravních staveb

 

Proměnné dopravní značení (PDZ), Zařízení pro provozní informace (ZPI), Dopravní detektory - měření rychlosti, vážení vozidel, Akomodační, nouzové osvětlení, Ventilace, Měření fyzikálních veličin - viditelnost, Ozvučovací zařízení, SOS hlásky, Signalizace videodohledu

 

Skladba systému TC700

PLC TC700
PLC TC700
PLC TC700
PLC TC700
PLC TC700
PLC TC700