TECO - Automatizace - Detail

 

Rodinný dům Stradonice, Nižbor

Popis reference

  • Země: Česká republika
  • Název akce: Řídicí systém kotle na pevná paliva v rodinném domě ve Stradonicích
  • Realizace: Společnost: ING CS, Garant + elektrokonstrukce: Jan Kudláček, Projekce vytápění: Patrik Kumpošt, Ing., SW junior: Adam Janoušek, Dis., SW senior: Jiří Švorc, Ing., Informační leták o regulátoru
  • Rok realizace: 6-10/2011
  • Řídicí systém: Tecomat Foxtrot CP-1006
  • Programové vybavení: Mosaic, WEBMaker cca 12oken

Technologie:
Akumulační vytápění kotlem na dřevo s přípravou teplé vody.
Řízení záložního zdroje včetně otopné soustavy.

Role PLC Foxtrot:  
Hlavní řízení procesu regulace, automatické zasílání informací o průběhu regulace do vlastní databáze

Role WebServeru:
Hlavní HMI - rozhraní člověk- zařízení

Služby a použité technologie